Vítejte na stránkách JEZDECKÉHO KLUBU RPETY!

Kdo jsme

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH JEZDECKÉHO KLUBU RPETY!

 

            Náš jezdecký klub byl založen již v roce 1983 a od počátku se věnoval především práci s dětmi a mládeží. A protože této tradici zůstává věrný i nadále, funguje ve Rpetech pony-klub, který přijímá jezdce od cca tří let. Lekce vedou kvalifikované cvičitelky, děti se seznamují s poníky, s ježděním i s péčí o ně. Ve výcviku jsou dosahovány předem stanovené cíle, jenž vycházejí z francouzského systému vzdělávání jezdců „Galops“,  na kterém náš klub vystavěl svoji filosofii. Od r. 2015 se navíc zabýváme v ČR novou disciplínou pony-games, při které si jezdci zábavnou formou osvojují klíčové dovednosti pro získání jistoty v sedle. 

           

            Jaký přínos má jezdecký sport pro Vaše dítě?

  • zdravý pohyb – jezdectví posiluje fyzickou kondici, učí pravidelně dýchat, každý krok koně mobilizuje zádové i břišní svaly, podporuje dobré držení těla a koordinaci pohybu (jezdec odděleně kontroluje ruce a nohy)
  • morálka – jízda na koni má uklidňující efekt, pomáhá k uvolnění jedince a každý  úspěch zvyšuje jeho sebedůvěru
  • život ve společnosti – jezdectví je individuální sport praktikovaný ve skupině,pozitivní vliv má pocit sounáležitosti s jinými lidmi, kteří sdílí stejný zájem, dochází k posilování týmového ducha a zejména pro citlivé děti funguje kůň jako mediátor v kontaktu s ostatními
  • život „na vzduchu“ – jezdectví umožňuje kontakt s přírodou ve všech ročních obdobích,
  • osobnostní růst dítěte – na koni se dítě stává den ode dne zručnější, silnější, zodpovědnější, socializovanější a samostatnější, naučí se vyvinout úsilí, být vytrvalý a aktivní, což urychluje jeho psycho-motorický vývoj

 

JEŽDĚNÍ NA KONI PROSTĚ NEMÁ CHYBU!!! J

 

Kontakty: ing. Renata Fedorčáková – tel. 728 215 476

                 Mgr. Alžběta Mašková – tel. 721 575 577           

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

 

 

 

 

 

aktualizováno: 03.10.2021 20:54:36